Navigacegps.eu zde již není k dispozici. Zkuste místo toho navigacegps.cz.

Technologický vývoj

Technologický vývoj je vnímaný především v souvislosti s rozvojem počítačů a elektroniky. Nicméně málokdo si uvědomuje, že vývoj technologií začíná o stovky tisíc let dříve, v momentě, kdy první společný předek člověka a primátů začal používat jednoduché nástroje. Právě se zpracováním materiálu přicházejí netušené možnosti, které předkům člověka přinášejí vylepšení kvality života, zvýšení osobní bezpečnosti a přístup k dalším zdrojům potravy.

Vynález ohně, který přichází o něco později, pak otevírá další možnosti – v oblasti zpracování potravy, ale z hlediska technologického vývoje především v oblasti zpracování a využití materiálů.

Kromě toho nemůžeme opomenout vývoj v oblasti výroby oděvů a stavby příbytků, který zaznamenává velký zlom zhruba v době objevu využití ohně.

Neolitická revoluce

Opravdovým milníkem v oblasti vývoje raných technologií je bezpochyby neolitická revoluce, s níž přicházejí skutečně sofistikované nástroje umožňující například kácení lesů a s tím spojené získání zemědělských ploch. Vývoj technologie tak otevírá dveře k přechodu z lovecko-sběračského fungování k vytvoření usedlých zemědělských společností. S tím je spojený růst populace a také profesní specializace jejích členů. Tím se technologický vývoj ještě více urychluje. Mladší doba kamenná krom toho přináší také vynález zavlažovacích systémů, jejichž přímým přínosem je vytvoření prvních státních útvarů.

Od neolitické revoluce je pak jen "krůček" k objevu zpracování kovů a vývoji jednoduchých strojů, z nichž je třeba vyzdvihnout vynález kola, které nejen ulehčují práci, ale také umožňují změnit myšlení a pracovat na vývoji složitějších mechanismů. Dodnes archeologové objevují neuvěřitelně sofistikovaná starověká zařízení, která jsou i v dnešní době fascinující.

Bez středověku by to nešlo

I přes jistý útlum v oblasti technologického vývoje je právě středověk mostem k moderní vědě, kterou jako první definoval René Descartes. Jeho racionální přístup umožnil systematický nadhled při vědeckém bádání a také vývoji technologií.

Moderní technologie

 

Technický rozvoj, je všude kolem nás! Kamkoliv se podíváte, tak můžete vidět, že lidi se snaží rozvíjet cokoliv, co je napadne! Naše lidská mysl, je nastavena totiž tak, že se snaží vše vylepšovat. Můžeme si například vzít kamenná casina, která se v dnešní době zavírají, ale na druhou stranu se vytváří online casina. Pro více info, klikni zde.